Nieuwsbrief  |  Over ons  |  Contact


Waarom aandacht voor agressie en stresshantering?

Met behulp van de MindMaster methodieken is het mogelijk om op een zeer effectieve wijze teveel stress ten gevolge van agressie en andere ingrijpende en schokkende gebeurtenissen te voorkomenDit gaat door beïnvloeding van de hartcoherentie m.b.v. de ademfrequentie. Ervaringen in o.a. de gezondheidszorg, scholen en politie tonen aan dat het direct reageren op een stressvolle situatie middels de Mindmaster methodieken heel veel negatieve effecten van stress kan voorkomen. Voor de wetenschappelijke onderbouwing hiervan vindt u uitgebreide kennis en informatie onder de TAB Achtergrondinformatie. 

Het emotionele brein 
De ontdekking in de neurobiologie van het emotionele brein van het emotionele brein en de relatie met het lichaam aan de ene kant en met het cognitieve brein aan de andere kant is een doorbraak geweest waarmee we een geheel nieuwe richting inslaan m.b.t. emotiemanagement en stressmanagement.

Ingrijpende en schokkende gebeurtenissen
Ingrijpende en schokkende gebeurtenissen, kunnen tot veel emotie en stress leiden. Agressie kan een ingrijpende en zelfs schokkende gebeurtenis zijn. Maar ook de confrontatie met suïcide of een ernstig ongeval. De laatste jaren is er veel aandacht gekomen voor het voorkomen (pre-event) van agressie en het ermee leren omgaan op het moment dat er sprake van is (during-event). Voor hoe te reageren na het incident zijn er opvangprotocollen, zoals de inzet van een bedrijfsopvangteam (of iets daarmee vergelijkbaar), maar dit kan nog veel effectiever.

Emotie en stress
Emoties en stress zijn goed. Zonder dat zouden we niet kunnen leven. Het maakt het leven aangenaam en beschermt ons tegen onheil. Maar teveel is niet goed. Waarom niet?

  • wanneer er niet goed gereageerd wordt op de ontstane stress, kan er een stapelingseffect optreden;
  • de (in)directe gevolgen van agressie zoals verhoogde stress, onveilig gevoel, angst, onzekerheid, geen plezier meer in je werk, verlies van vitaliteit en gezondheid, een lagere medewerkerstevredenheid en een negatieve invloed op de sfeer op de afdeling en op collega’s, hebben uiteindelijk ook een effect op het werk, en de relatie met de patiënt/cliënt.
  • teveel stress is een belangrijke oorzaak van ziekte, uitval en ontslag; 
  • een zieke, arbeidsongeschikte of vertrokken werknemer kost een organisatie veel geld;

Het voorkomen van een teveel aan stress is vele malen goedkoper dan de kosten ten gevolge van een teveel aan stress.

Waarom er iets aan doen?
Zowel de Arbowet als veel cao’s verplichten werkgevers voldoende aandacht en zorg te besteden aan agressie, stress en het voorkomen ervan. Er moet aantoonbaar beleid zijn en er moeten divers maatregelen zijn genomen, waaronder trainingen. 

Zowel in de gezondheidszorg als in veel andere sectoren waarin medewerkers een publieke taak hebben, is de laatste jaren veel aandacht besteed aan agressie. Niet in de laatste plaats door de niet aflatende inzet van de medewerkers van de programma’s Veiligezorg® van het CAOP (www.veiligezorg.nl) en het programma Veilige Publieke Taak (VPT) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (www.veiligepublieketaak.nl). Samen met het CVV vormen zij het Landelijk Expertisecentrum. Human-Cair werkt nauw samen met Veiligezorg®.